Sport-ongeval?

Wat te doen bij een sport-ongeval?

  • Vul op het wedstrijdblad een korte omschrijving in over welke speler het gaat + omschrijving van de blessure.
  • Op deze website kan je het document  “ethias aangifte sportongeval” van  Ethias downloaden. Dit aangifteformulier is te gebruiken voor alle ploegen (dus zowel VLM als Tornooi De Vriendschap)
  • De gekwetste speler vult bladzijde 1-3 zelf zo volledig mogelijk in, bladzijde 4 van dit aangifteformulier moet ingevuld worden door een geneesheer.
  • De speler bezorgt het ingevulde formulier na het ongeval aan iemand van het bestuur. Hij/zij zal dit formulier controleren en ontbrekende gegevens aanvullen. Vervolgens zorgt het bestuur voor de effectieve aangifte van het ongeval. OPGELET! De aangifte moet in principe binnen de 5 dagen gebeuren. Bezorg dit formulier dus tijdig terug aan het bestuur.
  • Nadat Ethias op de hoogte werd gebracht van het ongeval, wordt een dossiernummer toegewezen. Samen met een aantal instructies zal dit dossiernummer u meegedeeld worden door Ethias zelf.
  • Ondertussen houdt de gekwetste speler alle documenten (doktersattesten, betaalbewijzen van het ziekenhuis, apotheker, kine,…) bij. Vermeld bij de apotheker zeker dat het gaat om een sportongeval zodat zij het nodige attest hiervan kunnen opmaken.
  • De gekwetste speler gaat met deze documenten naar zijn ziekenfonds dat voorziet in de terugbetaling van een deel van de kosten. Het ziekenfonds maakt hiervan een afrekening op. Op deze afrekening wordt ook het eventuele overschot na tegemoetkoming van het ziekenfonds vermeld (=remgeld). Het is dit bedrag dat bijkomend vergoed zal worden door Ethias en het is deze afrekening die hen ook opgestuurd zal moeten worden. Ethias stort dit bedrag nadien rechtstreeks aan de speler terug.
  • BELANGRIJK! Vooraleer de speler opnieuw start met volleyballen, dient een attest van genezing, opgemaakt door een geneesheer, bezorgd te worden aan Ethias. Zonder dit attest mag de speler niet hervatten.

En vergeet niet: voorkomen is beter dan genezen! Zorg er altijd voor dat je goed opgewarmd bent voordat je begint met volleyballen. Een goede conditie in het algemeen zorgt voor een verminderd risico op blessures.